Team

 • Srividhya

  Srividhya

  Senior Investment Specialist

 • Sakshi Goyal

  Sakshi Goyal

  Investment Specialist

 • Aarushi Bajaj

  Aarushi Bajaj

  Associate