Team

 • Senior Investment Specialist

  Rohan Thomas Abraham

 • Lakshya Kumar Sharma

  Lakshya Kumar Sharma

 • Prashasti Rohatgi

  Prashasti Rohatgi

 • Amulya Choudhary

  Amulya Choudhary